در این دوره مفاهیم اساسی و پایه برنامه نویسی سمت سرور انواع سایت ها با زبان PHP  به عنوان یکی از معروفترین و کاربردی ترین زبان های سمت سرور وب سایت ها تدریس خواهد شد.

مخاطب دوره کیست

کسانی که علاقه مند به طراحی وب و خواهان پیشرفت در دنیای تکنولوژی و فناوری هستند.قادر به حضور در این دوره اند.

 

اهداف دوره

  • دانشجویان در پایان دوره به صورت حرفه ای به زبان PHP مسلط خواهند بود.
  • دانشجویان در پایان دوره به صورت حرفه ای به دستورات PHP مسلط خواهند بود.
  • نحوه نصب و پیکربندی محیط توسعه نرم افزار PHP و بانک اطلاعاتی MySQL روی سیستم عامل ویندوز به صورت گام به گام به دانشجویان آموزش داده می شود.
  • دانشجویان مباحثی نظیر کار با بانک های اطلاعاتی، روال های Authentication و Authorization فرا می گیرند.

 

معرفی جلسات آموزشی

جلسه اول: معرفی php

 • آشنایی با PHP و نصب و راه اندازی Localhost
 • نوشتن کد ساده Hello World!
 • معرفی ابزارهای مورد نیاز
 • ترکیب HTML و PHP
 • PHP چگونه کار می کند؟
 • قوانین پایه
 • کامنت گذاری
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه دوم: انواع داده

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • بول
 • اعداد صحیح
 • اعداد اعشاری
 • رشته ها
 • آرایه ها
 • اشیاء
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه سوم: متغیر و ثابت

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • متغیر های از پیش تعریف شده
 • متغیر متغیر
 • ثابت
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه چهارم: عملگرها – بخش اول

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • عملگرهای ریاضی
 • عملگر انتساب
 • عملگر های بیتی
 • عملگر های مقایسه ای
 • عملگر کنترل خطا
 • عملگر های افزایشی و کاهشی
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه پنجم – عملگرها – بخش دوم

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • عملگر های منطقی
 • عملگر های رشته
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه ششم: ساختار های کنترلی – بخش اول

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ساختار if
 • ساختار if else
 • ساختار elseif
 • روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی if
 • عملگر شرطی ?
 • ساختار while
 • ساختار do-while
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه هفتم: ساختار های کنترلی – بخش دوم

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ساختار for
 • روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی for
 • ساختار foreach
 • روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی foreach
 • استفاده از break
 • استفاده از continue
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه هشتم: ساختار های کنترلی – بخش سوم

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ساختار switch
 • روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی switch
 • ساختار goto
 • require و require_once
 • include و include_once
 • return
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه نهم: توابع

 •  برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • تابع چیست؟
 • تعریف تابع
 • فراخوانی تابع
 • آرگومان
 • مقدار بازگشتی
 • استفاده از تابع به صورت دینامیک
 • توابع داخلی
 • تعریف تابع به صورت بی نام
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه دهم: آرایه

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • کار با آرایه ها
 • مرتب سازی آرایه
 • تبدیل آرایه به رشته
 • تبدیل رشته به آرایه
 • آرایه های n بعدی
 • حذف عناصر یک آرایه
 • تعداد عناصر یک آرایه
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه یازدهم – فرم – بخش اول

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ساخت فرم
 • ارسال فرم
 • $_GET
 • $_POST
 • ارسال داده بین صفحات
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه دوازدهم – فرم – بخش دوم

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ارسال فایل به وسیله فرم
 • دریافت فایل
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه سیزدهم – کلاس و شی – بخش اول

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • آشنایی با کلاس و شیء
 • Property
 • Method
 • متد سازنده
 • متد ویرانگر
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه چهاردهم – کلاس و شی – بخش دوم

 • برگزاری کوئیز از موارد گفته شده در جلسه ی قبلی
 • ارث بری
 • public
 • private
 • protected
 • حل تمرین
 • خلاصه جلسه

جلسه پانزدهم – پروژه پایانی