این دوره آموزشی یک پکیج کامل از دوره آموزشی اندروید است که سامل همه مباحث دوره های پیشرفته و مقدماتی اندروید می باشد. 

سرفصل های این دوره آموزشی شامل تمامی سرفصل های دوره های مقدماتی و پیشرفته اندروید می باشد که در یک دوره و پک آموزشی تدریس و ارائه خواهد شد. 

این دوره آموزشی به افرادی که دنبال یادگیری سریعتر برنامه نویسی اندروید هستند به شدت توصیه می شود.