زبان برنامه نویسی جاوا به عنوان یکی از برترین زبان های برنامه نویسی در سطح دنیا است. 

این زبان برنامه نویسی توانسته است رتبه یک را در میان تمام زبان های برنامه نویسی از آن خود نماید. 

کاربرد ریشه زبان برنامه نویسی به حدی است که بسیاری از برنامه نویسان جهان را به سمت خود کشیده است.

زبان برنامه نویسی اندروید به عنوان یکی از زیر شاخه های زبان برنامه نویسی جاوا به حساب می آید. 

ما در این دوره آموزشی مباحث پیشرفته و کاربردی لازم برای این زبان برنامه نویسی را به شما تدریس خواهیم نمود.

در این دوره آموزشی سعی شده که زبان برنامه نویسی جاوا طوری تدریس شود که زمینه لازم جهت شرکت در دوره های آموزشی زبان برنامه نویسی اندروید نیز برای داوطلب فراهم شود به طوری که پس از پایان این دوره و شرکت در دوره برنامه نویسی اندروید داوطلب در مفاهیم اولیه برنامه نویسی جاوا دچار مشکل نباشد.