در این دوره مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی پایتون  مطرح خواهد شد، تا کاربران بتونند محصولی یا نرم افزاری مبتنی بر اهدافی که با یادگیری برنامه نویسی پایتون دارند کسب کنند.

مخاطب دوره کیست
 

 • کارآموزانی که اهداف بزرگ در زمین تحلیل داده یا وب و دیگر کاربرد های زبان پایتون دارند

اهداف دوره

 • کارآموزان برنامه نویسی با زبان پایتون را یاد بگیرند و بتوانند زمینه فعالیت خود را انتخاب کنند.

معرفی جلسات آموزشی

 

جلسه اول و دوم  پایتون:

  • آزمون تعیین سطح
  • مقدمه ای بر پایتون
  • نصب پایتون
  • قواعد کلی برنامه نویسی به زبان python
  • کار با متغیرها، اعداد و رشته ها در پایتون

جلسه دوم  و سوم پایتون :

  • اولویت حسابگرها و اپراتور ها
  • گزاره شرطی
  • حلقه ها در پایتون

جلسه چهارم و پنجم پایتون :

  • لیست چند بعدی و دیکشنری ها
  • ورودی خروجی فایل ها
  • چندتایی ((tuples
  • قالب بندی

 

 

جلسه ششم و هفتم پایتون:

  • فضا های نام و محدوده متغیر ها
  • مدیریت خطا (ارور هندلینگ)
  • آزمون میانترم

 

 

 

 

 

 

جلسه هشتم و نهم پایتون :

  • نوشتن توابع
  • توابع بازگشتی
  • توابع یک بار مصرف

جلسه  دهم و یازدهم پایتون :

  • مفهوم شی گرایی
  • مثال از شی گرایی

 

جلسه دوازدهم پایتون :

 پروژه پایان دوره و آزمون پایان دوره